Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A Matkovich Zsuzsa Smink & Sminktetováló Szalon (székhely: 8000 Székesfehérvár, Kégl György u. 2. adószám: 67426157-1-27, Egyéni vállalkozó nyilvántartási szám: 50215890) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.


A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: http://matkovichzsuzsa.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://matkovichzsuzsa.hu/adatvedelem
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

A hatályos adatkezelési tájékoztató, az alábbi linken érhető el Adobe Acrobat (PDF) formútumban:

Adatkezelési tájékoztató - matkovichzsuzsa.hu [PDF]